cpr certification online
cpr certification onlineNational CPR associationcpr certification online

Dari al-Mughirah ibn Syu'bah berkata: Aku mendengar Nabi saw. bersabda:

Allah membenci tiga hal untuk kalian: Menyampaikan setiap hal yang didengar tanpa memastikan kebenarannya, menyia-nyiakan harta dan banyak bertanya.

Pesan :
1. Larangan untuk menyampaikan berita tanpa mengetahui kebenarannya.
2. Larangan untuk menyia-nyiakan harta untuk sesuatu yang tidak berguna.
3. Larangan banyak bertanya hal yang tidak penting.

Hadith Pilihan

Terhalang Masuk Ke Telaga Rasullulah

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

“Sesungguhnya aku mendahului dan menanti kamu di telaga. Barang siapa yang melewatiku niscaya dia minum. Dan barang siapa yang minum niscaya dia tidak akan haus selama-lamanya. Sesungguhnya sekelompok orang akan mendatangiku, aku mengenal mereka,

...

Subhanallah Walhamdulillah Walailahaillallah Wallahuakbar

Position 10

advertisement space for grab

Position 11

advertisement space for grab

Position 12

advertisement space for grab